Informujemy, że od 27 grudnia 2022 roku odbędą się odczyty wodomierzy  w lokalach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę. Szczegółowy harmonogram znajduje się poniżej. Informacje o dacie odczytów wodomierzy w poszczególnych Wspólnotach Mieszkaniowych będą wywieszone na klatkach schodowych.

   Harmonogram odczytów [pobierz

 

Informujemy, że dnia 23.12.2022 biura Świebodzińskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie będą nieczynne.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Świebodzina na Jarmark Świąteczny, który odbędzie się w dniu 18.12.2022 na Placu Jana Pawła II. My też tam będziemy razem z Wami. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Rada Nadzorcza Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Świebodzinie (66-200), ul. Cegielniana 2 ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. technicznych i organizacyjno – prawnych.

Spółka jest Towarzystwem Budownictwa Społecznego, a nadto prowadzi działalność w zakresie zarządu wspólnot mieszkaniowych, a docelowo również zarządu komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowania kwalifikacyjnego stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr RN-12/2022  z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego i wszczęcia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych i organizacyjno – prawnych Spółki Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

LISTA KANDYDATÓW

spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o Postępowaniu

kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. :

 

1) Joanna Rosalska - Hutnik

 


INFORMACJA Z DNA 17-11-2022 O WYNIKACH KONKURSU :

Konkurs na Członka Zarządu spółki Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego został rozstrzygnięty negatywnie.