Polityka prywatności strony internetowej

Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.

 

 • Cel istnienia strony internetowej

 

Strona internetowa Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dostarcza informacji o usługach świadczonych przez spółkę oraz umożliwia umieszczanie szczegółowych wskazówek dla klientów i kontrahentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy z naszą jednostką.

 

 • Cel przygotowania polityki prywatności

 

Celem przygotowania polityki prywatności jest dążenie do zapewnienia poszanowania prywatności użytkowników strony internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych (w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO.

 

 • Tożsamość administratora

 

Administratorem strony internetowej, którą Państwo odwiedzają oraz danych (w tym danych osobowych), które są pozyskiwane i gromadzone w związku z przeglądaniem przez Państwa naszej strony www, jest Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cegielnianej 2
w Świebodzinie. Z administratorem można się kontaktować pocztą tradycyjną na adres spółki, telefonicznie pod nr 885 455 810 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 • Rodzaje informacji dotyczących użytkowników strony internetowej, które są przetwarzane.

 

Przeglądając naszą stronę internetową pewne informacje techniczne są w sposób automatyczny ujawniane przez komputer użytkownika i są rejestrowane przez administratora. Do tych danych należą w szczególności: adres IP komputera, dane zawarte w plikach cookies, rodzaj przeglądarki internetowej, dane dotyczące sesji internetowej, dane dotyczące wykorzystywanego urządzenia, aktywności na stronie www, dane o lokalizacji. Wskazane powyżej rodzaje danych samodzielnie nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osoby fizycznej odwiedzającej stronę internetową, jednakże w powiązaniu z innymi informacjami o użytkowniku mogą stanowić dane osobowe, które podlegają ochronie.  

 

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO („zgoda osoby, której dane dotyczą”) – w przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies.
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) – w celu realizacji usługi strony www.
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO („prawnie uzasadniony interes administratora”) – ułatwienie korzystania ze strony www, poprawa jakości świadczonych usług oraz funkcjonalności strony internetowej.

 

 • Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi strony internetowej oraz bieżącego poprawiania jej funkcjonalności dla zapewnienia łatwości korzystania z jej możliwości. 

 

 • Okres przechowywania danych osobowych

 

Podejmujemy racjonalne środki, aby przetwarzanie danych do celów wskazanych w polityce prywatności odbywało się przez możliwie najkrótszy czas. Zgodnie z „zasadą ograniczenia przechowywania”, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. e) RODO dane są przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

 

 • Informacja o odbiorcach danych osobowych

 

Administrator ujawnia dane użytkowników podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora (np. hostingu
i obsługi strony www, świadczenia usług IT, obsługi poczty elektronicznej). W uzasadnionych przypadkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa możemy udostępnić zebrane dane uprawnionym podmiotom, np. na wezwanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu administracji państwowej. Jeżeli jest to konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, możemy również udzielić dostępu do tych informacji w sytuacjach krytycznych, np. gdy istnieje zagrożenie zdrowia i życia osoby, której dane dotyczą.

 

 • Informacja o przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

Administrator nie przewiduje przekazywania danych państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 • Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem danych, na mocy RODO, przysługują określone uprawnienia:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych – administrator informuje osobę, której dane dotyczą
  o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie pozyskanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych.
 • prawo do uzyskania kopii danych – administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą.
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danych – administrator na żądanie podmiotu danych ma obowiązek skorygować dane, które są niepoprawne oraz uzupełnić braki.
 • prawo do usunięcia danych – w przypadkach określonych w art. 17 RODO administrator na żądanie podmiotu danych usuwa albo anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie jest zbędne z punktu widzenia celów, dla których zostały zebrane.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – administrator na żądanie podmiotu danych zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych, zgodnie z wymogami art. 18 RODO.
 • prawo do przenoszenia danych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO administrator przekazuje na żądanie podmiotu danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi lub ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 • prawo sprzeciwu (w tym w celach marketingowych) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 • prawo wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny podmiot danych może wycofać udzieloną uprzednio zgodę na przetwarzanie. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się
z administratorem, wykorzystując podane przez niego dane kontaktowe.

 

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

W przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Administrator nie poddaje zebranych danych zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, w tym w formie profilowania.

 

 • Zasady wprowadzania zmian do polityki prywatności

 

Polityka prywatności może być zmieniana lub uzupełniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora oraz w terminie i w zakresie będącym przedmiotem jego swobodnego uznania. Zmiany polityki prywatności mają na celu zapewnienie użytkownikom rzetelnej informacji o wszelkich uwarunkowaniach przetwarzania ich danych. Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem jej opublikowania na stronie internetowej.

  

 

Polityka plików cookies Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 

 

 • Tożsamość administratora

 

Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczek”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cegielnianej 2
w Świebodzinie. Z administratorem można się kontaktować pocztą tradycyjną na adres spółki, telefonicznie pod nr 885 455 810 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zbierane
i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala zapewniać usługi na odpowiednim poziomie.

 

 • Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 

Na stronie internetowej ŚTBS Sp. z o.o. stosujemy pliki cookies, które zawierają informacje pozwalające usprawnić działanie strony www oraz analizować ruch na niej. Pliki cookies wykorzystujemy w celu: zbierania anonimowych statystyk (dzięki którym możemy analizować preferencje użytkowników i modyfikować funkcjonalności strony w taki sposób, aby była bardziej przejrzysta dla użytkowników), zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz optymalizacji szaty graficznej strony (w tym dostosowania strony do wymagań różnych urządzeń).

 

 • Czym są pliki cookies?

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne – małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym w czasie korzystania z serwisów internetowych. Pliki te służą do korzystania z różnych funkcji umieszczonych na stronie internetowej lub stanowią sygnał,  że użytkownik przeglądał określone treści ze strony www. Pliki cookies zbierają m.in. takie dane jak: nazwę strony internetowej, z której pochodzą, „długość życia ciasteczka” czyli czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym użytkownika oraz unikalny numer, który został wygenerowany w celu identyfikacji przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik aby połączyć się ze stroną internetową. W plikach cookies często przechowuje się informacje, które są konieczne do prawidłowego działania strony internetowej. Więcej szczegółów na temat plików cookies można uzyskać na stronie internetowej: www.wszystkoociasteczkach.pl lub w menu przeglądarki internetowej w części „Pomoc”.

 

 • Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

 

Na naszej stronie www wykorzystujemy „stałe” i „sesyjne” pliki cookies:

stałe” – istnieją na urządzeniu użytkownika tak długo, na jak długo została zaprogramowana ich aktywność lub do czasu ich ręcznego usunięcia (umożliwiają identyfikację nowych i powracających użytkowników strony).

sesyjne” – to pliki tymczasowe gromadzone w pamięci przeglądarki, które pozostają na urządzeniu użytkownika do chwili opuszczenia przeglądanej strony.

Pliki cookies nie łączą się z innymi informacjami o użytkowniku, w szczególności z danymi osobowymi, umożliwiającymi identyfikację jego tożsamości.

 

 • Zmiana ustawień plików cookies

 

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie przez administratora z plików cookies albo zamierza ograniczyć zakres korzystania z plików cookies, może w każdym czasie zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki. Należy jednak mieć na względzie, że ograniczenie lub wyłącznie plików cookies może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej lub spowodować jej nieprawidłowe działanie. Więcej informacji na temat opcji zmian ustawień plików cookies można uzyskać w menu przeglądarki w części „Pomoc”. Dalsze informacje o działaniu plików cookies można pobrać ze stron internetowych:

Przeglądarka Mozillahttps://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Przeglądarka Chromehttps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Przeglądarka Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Przeglądarka Safarihttps://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
Przeglądarka Operahttps://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

 

  

Inne aspekty przetwarzania danych (w tym dotyczące praw autorskich)

 

Zawartość prowadzonej strony internetowej Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. (treść artykułów i innych tekstów, grafiki, zdjęcia oraz wszelkie inne informacje podane w dowolnej formie) jest chroniona na podstawie przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Kopiowanie zawartości strony dla własnych potrzeb bez zgody administratora jest zabronione; zezwalamy na linkowanie treści artykułów. Dokładamy staranności, aby publikowane informacje były rzetelne, aktualne i pomocne. Nie ponosimy odpowiedzialności za następstwa działań osób postronnych wykorzystujących zawartość naszej strony internetowej do celów niezgodnych z prawem, godzących w dobre imię innych czy uznawanych powszechnie za obraźliwe lub nieetyczne.