W ramach własnych zasobów mieszkaniowych Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. możliwe jest dokonywanie zamian mieszkań na wniosek zainteresowanych stron. W tym celu należy złożyć w sekretariacie ŚTBS pisemny wniosek o zamianę ze wskazaniem wielkości mieszkania. Ogłoszenia o zamianie mieszkań umieszczane są na stronie internetowej ŚTBS na okres wskazany przez zainteresowanych.


 

Ogłoszenie 1/6/2020

2020-06-30

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuję, że istnieje możliwość zamiany mieszkania 2 - pokojowego na mieszkanie 1 - pokojowe przy ul. Lipowej w Świebodzinie. W przypadku zainteresowania zamianą mieszkania prosimy o kontakt pod nr telefonu 68 475 08 67.