W ramach własnych zasobów mieszkaniowych Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. możliwe jest dokonywanie zamian mieszkań na wniosek zainteresowanych stron.
W tym celu należy złożyć w sekretarianie ŚTBS pisemny wniosek o zamianę ze wskazaniem wielkości mieszkania.

Ogłoszenia o zamianie mieszkań umieszczane są na stronie internetowej ŚTBS na okres wskazany przez zainteresowanych.

 

W tej chwili nie żadnych ogłoszeń