KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO, Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  z siedzibą w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej 2, tel. 885 455 810, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Z administratorem może Pani/Pan się kontaktować drogą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listowną we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących mi na mocy RODO.
 • W sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomościami ŚTBS pełni funkcję podmiotu przetwarzającego,
  a operacje przetwarzania danych osobowych wykonuje w imieniu i na rzecz administratorów – wspólnot mieszkaniowych.
 • W związku z wnoszonymi do ŚTBS Sp. z o.o. sprawami Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na naszej jednostce,
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  3. niezbędnych do ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innej osoby fizycznej,
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej zgody.
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach określonych w pkt 3), dane osobowe mogą być ujawnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, tj.:
  1. podmiotom upoważnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  3. na zasadzie udostępnienia pomiędzy dwoma administratorami danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, w tym również spełnienia obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.
 • W związku z realizowanymi przez ŚTBS Sp. z o.o. sprawami skutkującymi przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych na mocy RODO przysługują Pani/Panu określone prawa, tj.:
  1. prawo dostępu do treści danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo „do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  7. w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie;
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Wnosząc o rozpatrzenie konkretnej sprawy należy podać dane osobowe. W zakresie objętym przepisami prawa jest to obowiązkowe, a w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową realizacji usług.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 


Regulamin realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą
Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

 [pobierz]