Informujemy, że dnia 31.10.2022 biura Świebodzińskiego Towarzystwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie będą nieczynne.

Wymagania wobec kandydata: 

  1. Wykształcenie minimum średnie - preferowane w branży budowlanej
  2. Doświadczenie zawodowe min.2 lata
  3. Znajomość programów komputerowych: Pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę
  4. Prawo jazdy kat B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem
  5. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie
  6. Uprawnienia budowlane - mile widziane

 

Rozpoczęliśmy budowę dwóch kolejnych budynków przy ul. Bocznej. Planowany termin zasiedlenia - IV kwartał 2023r.

 

Rada Nadzorcza Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Świebodzinie (66-200), ul. Cegielniana 2 ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu Spółki ds. technicznych i organizacyjno – prawnych.

Spółka jest Towarzystwem Budownictwa Społecznego, a nadto prowadzi działalność w zakresie zarządu wspólnot mieszkaniowych, a docelowo również zarządu komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowania kwalifikacyjnego stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr RN-09-2022  z dnia 8 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Postępowania Kwalifikacyjnego i wszczęcia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Członka Zarządu ds. technicznych i organizacyjno – prawnych Spółki Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.