W celu zakończenia najmu mieszkania należy złożyć w siedzibie Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. pisemne wypowiedzenie umowy najmu lokalu (w przypadku mieszkań na os. Widok 28) lub pisemne wypowiedzenie umowy najmu i umowy partycypacji (w przypadku mieszkach przy ul. Lipowej 1, 2, 3 i 4).

Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Termin przekazania mieszkania do ŚTBS należy uzgodnić z Administratorem.

Zgodnie z umową najmu mieszkania powinno być odnowione, zgodnie z umową najmu lokalu.

Zwrot kaucji następuje w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu na konto wskazane przez najemcę.

Zwrot partycypacji następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu na konto wskazane przez partycypującego.