Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno - odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Świebodzinie

 

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie ogłasza przetarg na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno - odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Świebodzinie.

 

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno-odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Bocznej w Świebodzinie.