Informujemy, że zostało ogłoszone postępowanie za pomocą platformy elektronicznej:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania ,,Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II’’

Platforma Zakupowa <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/633761>

 

Data publikacji: 02.08.2022

   Informacja o wyborze oferty [pobierz

 

 Data publikacji: 13.09.2022

   Ogłoszenie o wyniku postępowania [pobierz

 

 

Ogłoszenie - EZamówienia (ezamowienia.gov.pl) <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/notices/08da4a10-a9f0-3f6f-6e75-33000d711efd>

Postępowanie: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej – ETAP II - Platforma Zakupowa<https://platformazakupowa.pl/transakcja/625389>

 

Data publikacji: 28.06.2022

   Informacja o wyborze oferty [pobierz

 

 

Data publikacji: 22.07.2022

  Ogłoszenie o wyniku postępowania [pobierz

 

 

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowej rocznej kontroli stanu technicznego 372 budynków mieszkalnych  Wspólnot  Mieszkaniowych zarządzanych przez Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie.

 

Data publikacji: 31.03.2022

   Zapytanie ofertowe [pobierz
   Formularz oferty [pobierz

 

 

Data publikacji: 14.04.2022

   Informacja o wyborze oferty [pobierz

 

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zarządzanych przez Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie.

 

Data publikacji: 27.04.2022

   Zapytanie ofertowe [pobierz
   Formularz oferty [pobierz

 

 

Data publikacji: 26.05.2022

   Informacja o wyborze oferty [pobierz

 

 

Ogłoszenie 2022/BZP 00097545 - Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2 i 3 z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 540, 541, 542, 231/13 oraz budową zjazdu z drogi publicznej - ETAP II

 

Data publikacji: 25.03.2022

   Ogłoszenie [pobierz

 

Link <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000043777%2F01>

 

Data publikacji: 25.05.2022

ŚTBS postanawia unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż cena oferty przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.