Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. posiada w zasobach własnych 5 budynków mieszkalnych, w których znajduje się 268 mieszkań, o łącznej powierzchni 13.478,62 m2 :

  1. Świebodzin, os. Widok 28
  2. Świebodzin, ul. Lipowa 1
  3. Świebodzin, ul. Lipowa 2
  4. Świebodzin, ul. Lipowa 3
  5. Świebodzin, ul. Lipowa 4