Ustawa o ochronie lokatorów

[pobierz]

   Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego [pobierz

   Ustawa o własności lokali  [pobierz]

   Regulamin w sprawie zwrotu nakładów poczynionych na lokal, stanowiący własność ŚTBS sp. z o.o.   [pobierz]