Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno-odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Bocznej w Świebodzinie.