Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego informuje, że od 30.05.2019 ulegają zmianie ceny wody i kanalizacji w związku z powyższym prosimy o podawanie stanów wodomierzy w lokalach wg stanu na dzień 29.05.2019 r. telefonicznie na numery:

  • 68 475 08 57
  • 68 475 08 67
  • 696 469 650 (SMS)

lub osobiście w siedzibie ŚTBS, pok. 11 lub pok. 14.

W przypadku braku informacji o stanie wodomierza w lokalu na dzień 29.05.2019 lokal zostanie rozliczony szacunkowo.