Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno - odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ulicy Bocznej dz. nr 136/6, 231/13 w Świebodzinie

 

Załączniki do przetargu:

Ogłoszenie o przetargu [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Dokumentacja techniczna w pliku typu rar (Plik proszę rozpakować za pomocą programu 7zip)  [pobierz]

Wzór umowy [pobierz]

Formularz ofertowy wersja w .odt [pobierz]

Formularz ofertowy wersja w pdf [pobierz]

Uzupełnienie w dokumentacji technicznej  (Plik proszę rozpakować za pomocą programu 7zip)  [pobierz]

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod numerem 504421-N-2020 z dnia 2020-01-29 r..

 

 

Data publikacji: 10.02.2020

  Wyjaśnienie treści specyfikacji [pobierz

 

 

Data publikacji: 11.02.2020

  Wyjaśnienie treści specyfikacji [pobierz

 

 

Data publikacji: 17.02.2020

  Informacje dotyczące otwarcia ofert [pobierz

 

Data publikacji: 02.04.2020

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz

 

Data publikacji: 08.04.2020

  Odwołanie do przetargu z dnia 08.04.2020 [pobierz