Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. od 2001 roku zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi oraz doradztwem w tym zakresie. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje.

W ramach zawartej umowy o zarządzanie nieruchomością zapewniamy:


W przypadku zainteresowania Państwa naszą ofertą, służymy dodatkowymi informacjami, a na ewentualne pytania odpowiemy osobiście lub telefonicznie.