Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Świebodzinie ogłasza przetarg na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1, zbiornika retencyjno-odparowującego wraz z infrastrukturą techniczną na ul. Bocznej w Świebodzinie.

 

Załączniki do przetargu:

Ogłoszenie o przetargu [pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [pobierz]

Dokumentacja techniczna w pliku typu rar (Plik proszę rozpakować za pomocą programu 7zip)  [pobierz]
Zmiany w ogłoszeniu z dnia 22.11.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.11.2019 [pobierz]

Zmiany w ogłoszeniu z dnia 22.11.2019 [pobierz]

Wyjaśnienie specyfikacji z dnia 22.11.2019 [pobierz]

Uzupełnienie w dokumentacji technicznej z dnia 22.11.2019 (Plik proszę rozpakować za pomocą programu 7zip)  [pobierz]
Zmiany w ogłoszeniu z dnia 25.11.2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 25.11.2019 [pobierz]

Zmiany w ogłoszeniu z dnia 25.11.2019 [pobierz]

Wyjaśnienie treści specyfikacji z dnia 26.11.2019 (1) [pobierz]

Wyjaśnienie treści specyfikacji z dnia 26.11.2019 (2) [pobierz]

Wyjaśnienie z dnia 28.11.2019

Wyjaśnienie specyfikacji z dnia 28.11.2019 [pobierz]

Etap I [pobierz]

Wyjaśnienie z dnia 29.11.2019
Wyjaśnienie specyfikacji z dnia 29.11.2019 [pobierz]

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod numerem 623314-N-2019 z dnia 2019-11-19.

 

Data publikacji: 06.12.2019

Informacje dotyczące otwarcia ofert [pobierz]

 

Data publikacji: 19.12.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [pobierz]

 

Data publikacji: 9.01.2020

   Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia [pobierz