Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dnia 27.11.2020 roku uległ zmianie  numer rachunku bankowego, na który najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Lipowej 1,2,3,4 oraz os. Widok 28 powinni dokonywać wpłat czynszowych.

Nr konta : 10 1090 1593 0000 0001 4722 3920.