Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie minimum średnie-preferowane w branży budowlanej
2. Doświadczenie zawodowe min. 2 lata
3. Znajomość programów komputerowych: Pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę
4. Prawo jazdy kat B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem
5. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie
6. Uprawnienia budowlane - mile widziane.


Zakres obowiązków:

1. Sporządzanie pomiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu Kobra
2. Nadzór nad realizacją/obieranie prac remontowych i usług wykonywanych na zasobie
3. Sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, w tym Książki Obiektu Budowlanego
5. Zbieranie ofert na roboty budowlane i usługi niezbędne do właściwego funkcjonowania nieruchomości oraz przygotowywanie dokumentacji technicznej w ramach procedur zamówień publicznych


Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny
2. Życiorys - Curriculum Vitae
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia oraz dodatkowe kwalifikacje
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.
O ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o pracę na czas określony, z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony
2. Wymiar pełnego etatu (praca od poniedziałku do piątku)
3. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Spółki


Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną bądź elektroniczną do dnia 07-12-2020r. do godz. 14:00
Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul Cegielniana 2
66-200 Świebodzin
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.