Informujemy, że w maju odbędą się odczyty podzielników ciepła oraz wymiana na podzielniki radiowe we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę. Szczegółowy harmonogram odczytów i wymiany podzielników zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń.