Zarząd Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o., ul. Cegielniana 2, 66-200 Świebodzin, ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego. 

ŚTBS od ponad 20 lat znajduje się w czołówce firm w regionie, świadczących usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami, jak i wznoszeniem własnych budynków. 

Obecnie współpracujemy z ponad 350 Wspólnotami Mieszkaniowymi, a nasz zespół techników, administratorów i księgowych jest zawsze gotów do działania i udzielenia wsparcia naszym klientom.

 

Do podstawowych obowiązków Kierownika Działu Technicznego będzie należało m.in.:

 

 Kierowanie zespołem i nadzorowanie pracy Działu Technicznego zajmującego się bieżącą eksploatacją zasobów mieszkaniowych i użytkowych, stanowiących własność Spółki, Gminy Świebodzin oraz wspólnot mieszkaniowych.

 Sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem właściwego stanu technicznego budynków, wykonawstwem przeglądów technicznych budynków i instalacji,

 Nadzór nad planowaniem, kontraktowaniem i realizacją remontów, ulepszeń i inwestycji, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

 Nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez Spółkę w zakresie pozyskiwania gruntów, przygotowania dokumentacji projektowej, a także kontrola prawidłowości dokumentacji technicznej, materiałowej oraz sprawdzanie ich merytorycznej i formalno-prawnej zgodności,

 Koordynowanie i nadzorowanie całokształtu zadań remontowo-budowlanych i konserwacyjnych zlecanych przez Spółkę

 Współpraca z inspektorami nadzoru oraz administratorami nieruchomości w zakresie remontów, modernizacji
i ulepszeń w zasobach własnych oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę,

 Utrzymywanie kontaktów z samorządem osiedli i ze wspólnotami mieszkaniowymi w sprawach dotyczących stanu technicznego i eksploatacji nieruchomości,

 Odpowiedzialność za nadzór i współpracę z ubezpieczycielami w zakresie likwidacji szkód powstałych w zarządzanych nieruchomościach.

 

Wykształcenie:

 Wyższe techniczne, preferowane budowlane.

 

Uprawnienia, certyfikaty:

 Budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej,

 Prawo jazdy kat. B.

 

Doświadczenie:

 W zarządzaniu zespołem technicznym – minimum 3 lata,

 W zarządzaniu projektami i budżetem – minimum 4 lata.

 

Kompetencje twarde:

 Znajomość i umiejętność praktycznego zastosowania aktualnych przepisów prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, przepisów o finansach publicznych, ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, ustawy o własności lokali,

 Bardzo dobra znajomość programów pakietu Microsoft Office, w tym przede wszystkim programów Excel i Word,

 

Kompetencje miękkie:

 Doświadczenie w zarządzaniu zmianą,

 Dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i konsekwencja w realizacji celów,

 Analityczne myślenie i nastawienie na poszukiwanie rozwiązań,

 Motywowanie zespołu a także egzekwowanie i monitorowanie rezultatów,

 Umiejętność budowania relacji z klientami i interesariuszami zewnętrznymi,

 

Oferujemy:

 Umowę o pracę,

 Zatrudnienie na pełen etat,

 Praca od poniedziałku do piątku,

 Godziny pracy 7.00-15.00, możliwa okresowa praca w godzinach nadliczbowych,

 Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagradzania pracowników Spółki,

 Praca stacjonarna na terenie gminy Świebodzin,

 Możliwość kształtowania i rozwijania zespołu technicznego,

 Wpływ na wizerunek spółki, możliwość wprowadzania innowacji.

 

Wymagane dokumenty:

 Życiorys – curriculum vitae

 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”,

 Dokumenty potwierdzające wykształcenie, posiadanie uprawnień oraz dodatkowe kwalifikacje,

 Dokumenty potwierdzające staż pracy na stanowisku kierowniczym,

 

Dokumenty aplikacyjne można złożyć:

 Osobiście w siedzibie ŚTBS Sp. z o. o.,

 Wysyłając pocztą w zamkniętej kopercie (oznaczonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji),
na adres ŚTBS Sp. z o. o. z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Działu Technicznego”,

 Wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Termin składania aplikacji: 20 czerwca 2023r.

 

Kandydaci spełniający niezbędne wymagania, zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnych etapach rekrutacji. Zarząd ŚTBS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami, a także do odstąpienia
od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny.

 

 

Świebodzin, 03 kwietnia 2023 r. Zarząd Spółki