Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2020 uległy zmianie numery telefonów kontaktowych. Wykaz nowych numerów telefonów znajduje się w zakładce kontakt.

Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dnia 27.11.2020 roku uległ zmianie  numer rachunku bankowego, na który najemcy lokali mieszkalnych przy ul. Lipowej 1,2,3,4 oraz os. Widok 28 powinni dokonywać wpłat czynszowych.

Nr konta : 10 1090 1593 0000 0001 4722 3920.

Zarząd Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że od 9 listopada 2020 r. kasa nieczynna do odwołania. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wymagania wobec kandydata:

1. Wykształcenie minimum średnie-preferowane w branży budowlanej
2. Doświadczenie zawodowe min. 2 lata
3. Znajomość programów komputerowych: Pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę
4. Prawo jazdy kat B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem
5. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, wysoka kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie
6. Uprawnienia budowlane - mile widziane.

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z pojawiającymi się zmianami barwy wody ZWKiUK przeprowadzi rutynowe płukanie sieci wodociągowej w następującym zakresie:

 

  • Centrum Świebodzina z 27 na 28 października 2020r. w godzinach 23.00 do 5.00
  • os. Widok i os. Żaków z 28 na 29 października 2020r. w godzinach 23.00 do 5.00

 

Prosimy aby w czasie płukania sieci nie pobierać wody, ponieważ może nastąpić zanieczyszczenie przyłączy wodociągowych oraz instalacji wewnętrznych.

Po przeprowadzonym płukaniu sieci może nastąpić chwilowa zmiana właściwości fizycznych wody (tj. barwy, mętności i smaku)

 

Za wszelkie utrudnienia w imieniu ZWKiUK przepraszamy.

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 października 2020 zakład jest nieczynny

Zarząd Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że bezpośrednia  obsługa interesantów odbywa się  na parterze  w  budynku ŚTBS w niżej podanych godzinach:

  • poniedziałek    10.00 – 14.00
  • wtorek            07.00 – 11.00
  • środa              10.00 – 14.00
  • czwartek          07.00 – 11.00
  • piątek              10.00 – 14.00 

Poza godzinami otwarcia zakładu jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie bądź mailowo. 

Prosimy o przychodzenie do ŚTBS w maseczkach oraz obowiązkowe dezynfekowanie rąk przy użyciu dozowników umieszczonych przy wejściu do budynku oraz o respektowanie zalecanych odległości pomiędzy interesantami. 

Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw i  korzystania z kontaktu  w formie elektronicznej bądź telefonicznej. 

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

Prezes Zarządu Lidia Wiśniewska

 

Dom. Jednym kojarzy się ze spokojem, innym z czystością jeszcze innym z bezpieczeństwem. Nam kojarzy się z tym wszystkim i codziennie pracujemy, by twój dom taki był. Zarządzanie nieruchomościami, budowa nowych bloków czy remonty i modernizacja kamienic to tylko część zadań Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 

W siedzibie miejskiej spółki przy ulicy Cegielnianej 2, siedemnaście osób pracujących w 3 sekcjach dba o Twoją nieruchomość. Administratorzy i inspektorzy techniczno-budowlanymi, na bieżąco monitorują stan budynków w przydzielonym im rejonie. To właśnie administratorzy odpowiadają za przeglądy, pomiary kontrolne, ochronę przeciwpożarową czy zlecanie usług sanitarno-porządkowych. Zajmują się również stanem techniczno-porządkowym infrastruktury należącej do wspólnot. Nie musisz sprawdzać, czy rachunek za światło na klatce schodowej jest zgodny ze wskazaniem licznika, czy zakład wodociągów prawidłowo wystawił fakturę za zużycie wody, a zużycie energii cieplnej jest zgodne z rachunkiem. To praca, której nie widać, a którą codziennie wykonujemy.

Remont dachu czy nowa elewacja w kamienicy to koszty, które niejednokrotnie przekraczają środki zgromadzone przez mieszkańców. Pozyskiwaniem pieniędzy ze środków zewnętrznych zajmują się inspektorzy techniczni rejonu. To oni właśnie piszą wnioski o dofinansowanie remontów dachów czy elewacji w budynkach. Na tym zakres ich obowiązków się nie kończy, bo stan instalacji odgromowej, gazowej, elektrycznej czy przewodów kominowych to cos co ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców, a czym zamiast nich zajmują się inspektorzy techniczni. Dbają również o należyty stan techniczny budynku i w uzgodnieniu z mieszkańcami planują niezbędne remonty, sprawdzają prawidłowość, terminowość i koszty ich wykonania. Nad pracą obu tych działów czuwa kierownik techniczny, który poza tym zajmuje się również kontrolą prawidłowości zamówień, dokumentacji, realizacji zleceń, organizowaniem zebrań z właścicielami, oraz nadzorem nad konserwacjami i usuwaniem awarii.

Rozliczeniami wody zajmuje się sekcja rozliczeń wody. Jej pracownica na bieżąco sprawdza odczyty wodomierzy w budynkach, dba o ich legalizację, a także rozlicza zużycie wody. Za reagowanie na zgłoszenia o awariach odpowiada inspektor do spraw awarii. To właśnie on organizuje i koordynuje pracę firm zewnętrznych, odpowiedzialnych za jak najszybsze jej usuniecie.

Obsługą finansową wspólnot zajmuje się dział finansowo-księgowy, który podzielony jest na cztery sekcje. Każda z nich ma pod swoją opieką określone wspólnoty. To właśnie nasze księgowe dbają o prawidłowe zaksięgowanie należności, które płacą właściciele mieszkań. Rozliczają również fundusz remontowy, opłaty za części wspólne budynków, aktualizują wysokość opłat i kontaktują się z właścicielami nieruchomości w sprawach finansowych. Wpłaty bezpośrednie dokonywane są w kasie spółki, która obsługuje pracownica pionu finansowo księgowego.

Nad pracą ich wszystkich czuwa główna księgowa, która nie tylko sprawdza prawidłowość rachunkowości wspólnot mieszkaniowych, ale i rachunkowość spółki. Ponadto sporządza plany ekonomiczno-finansowe i sprawozdania oraz dba o majątek spółki.

Wszyscy pracownicy podlegają prezesowi firmy. To stanowisko powierzono Lidii Wiśniewskiej. To na niej spoczywa odpowiedzialność za stan finansów firmy oraz jej rozwój i plany działania na kolejne lata. Działania prezesa kontroluje rada nadzorcza.

Prawie 400 wspólnot, którymi zarządzamy to tylko część naszych zadań. Po wybudowaniu bloków na ulicy lipowej w 2020 roku rozpoczęliśmy kolejną inwestycję. To trzy bloki, które staną na ulicy Bocznej. Dom. Jednym kojarzy się ze spokojem, innym z czystością jeszcze innym z bezpieczeństwem. Nam kojarzy się z ponad 20-letnim dbaniem o to, by twój dom taki był.

Podajemy nowe lokalizacje dotyczące zbiórki odpadów gabarytowych w Gminie Świebodzin